Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Urejanje prostora - obveščanje javnosti
  


DEC
11.
11.12.2018, 15:12
Strateška izhodišča prostorskega razvoja MOK
SEP
27.
27.09.2018, 13:09
Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev ZN ob Šmarski Javna razgrnitev bo potekala od 27.09.2018 do 10.10.2018 v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter v Krajevni skupnosti Olmo-Prisoje , Oljčna pot 4 c, 6000 Koper in KS Škocjan, Cesta Marežganskega upora 4, 6000 Koper. Ogled razgrnjenega predloga bo v veži upravne stavbe Mestne občine Koper možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure, na sedežu Krajevne skupnosti Olmo-Prisoje ter KS Škocjan, pa v času, ki ga določi svet te krajevne skupnosti. Javna obravnava bo 10.10.2018 ob 16. uri v sejni dvorani upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
SEP
14.
14.09.2018, 13:09
Začetek priprave OPPN za stanovanjski kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda Mestna občina Koper pričenja pripravo OPPN za stanovanjski kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda.
SEP
10.
10.09.2018, 09:09
Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN 'Verski kulturni center' Javna razgrnitev bo potekala od 17.09. do 16.10.2018, javna obravnava pa bo 19.09.2018 ob 16. uri.
JUL
30.
30.07.2018, 14:07
Stališča do pripomb in predlogov danih na javni razgrnitvi OPPN 'Centralni park Koper' Javna razgrnitev je potekala od 21.05.2018 do 21.06.2018, javna obravna pa 06.06.2018.
JUL
26.
26.07.2018, 09:07
Stališča do pripomb in predlogov danih na javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPPN 'Nad Dolinsko - izgradnja neprofitnih stanovanj' Javna razgrnitev je potekala od 22.06.208 do 23.07.2018, javna obravnava pa je bila 11.07.2018.
JUN
18.
18.06.2018, 09:06
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPPN 'nad Dolinsko-izgradnja neprofitnih stanovanj' Javna razgrnitev bo potekala od 22.06.2018 do 23.07.2018, javna obravnava pa bo 11.07.2018 ob 16. uri.
JUN
15.
15.06.2018, 08:06
Stališča do pripomb in predlogov danih na javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OLN GORC Sermin Javna razgrnitev je potekala od 21.05.2018 do 04.06.2018, javna obravnava pa 30.05.2018.
JUN
13.
13.06.2018, 09:06
Stališča do pripomb in predlogov danih na javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPPN za vertikalno povezavo Javna razgrnitev je potekala od 19.04.2018 do 03.05.2018, javna obravnava pa je bila 25.04.2018.
MAJ
14.
14.05.2018, 13:05
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OL GORC Srmin Javna razgrnitev bo potekala od 21.05.2018 do 04.06.2018, javna obravna pa bo 30.05.2018 ob 16. uri.
MAJ
14.
14.05.2018, 13:05
Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN 'Centralni park Koper' Javna razgrnitev bo potekala od 21.05.2018 do 21.06.2018, javna obravna pa bo 06.06.2018 ob 16. uri.
APR
12.
12.04.2018, 00:04
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPPN za vertikalno povezavo Javna razgrnitev bo potekala od 19.04.2018 do 03.05.2018, javna obravnava pa bo 25.04.2018 ob 16. uri.
APR
03.
03.04.2018, 08:04
Stališča do pripomb in predlogov na javni obravnavi OPPN in OP za prostorsko ureditev skupnega pomena za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva Javna razgrnitev je potekala od 19. januarja 2018 do 19. februarja.2018, javna obravnava pa je bila 14.02.2018.
FEB
26.
26.02.2018, 08:02
Sklep GURS o nastavitvi zemljiškega katastra v k.o. Topolovec Geodetska uprava RS po uradni dolžnosti začne izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v k.o. Topolovec.
FEB
05.
05.02.2018, 13:02
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN Mejni prehod Škofije Javna razgrnitev bo potekala od 12.02.2018 do 12.03.2018, javna obravnava pa bo 28.02.2018 ob 16. uri.
JAN
15.
15.01.2018, 13:01
Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva Javna razgrnitev bo potekala od 19.01.2018 do 19.02.2018, javna razgrnitev pa bo 14.02.2018 ob 16. uri.
MAJ
15.
15.05.2017, 09:05
Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper Ministrstvo za okolje in prostor RS obvešča javnost o javni razgrnitvi, ki bo potekala od 22.05. do 21.06.2017, javna obravnava pa bo 07.06.2017.
MAR
29.
29.03.2017, 11:03
Stališča do pripomb in predlogov danih na osnutek PUP za obalno območje Žusterne Javna razgrnitev je potekala od 07.03.2017 do 22.03.2017, javna obravnava pa 15.03.2017.
MAR
21.
21.03.2017, 08:03
Javna razgrnitev osnutka OPPN cesta Mlini Javna razgrnitev bo potekala od 18.04.2017 do 18.10.2017, javna obravnava pa bo 31.05.2017 ob 16. uri.
MAR
06.
06.03.2017, 11:03
Stališča do pripomb in predlogov danih na osnutek PUP za mestno jedro Koper z vplivnim območjem Javna razgrnitev je potekala od 27.06.2016 do 11.07.2016, javna obravnava pa 06.07.2016.
FEB
27.
27.02.2017, 14:02
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev PUP za obalno območje Žusterne Javna razgrnitev bo potekala od 07.02.2017 do 22.02.2017, javna obravnava pa bo 15.02.2017.
DEC
23.
23.12.2016, 12:12
Stališča do pripomb in predlogov javnosti za OPPN "Lama Dekani" Javna razgrnitev je potekala od 04.11.2016 do 05.12.2016, javna obravnava pa je bila 16.11.2016.
OKT
28.
28.10.2016, 07:10
Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN Lama Dekani Javna razgrnitev bo potekala od 04.11.2016 do 05.12.2016, javna obravnava pa bo v sredo, 16.11.2016 ob 16. uri.
OKT
13.
13.10.2016, 07:10
Javno naznanilo o javni razgrnitvi DPN za hitro cesto Koper-Dragonja Javna razgrnitev bo potekala od 20. oktobra 2016 do 21. novembra 2016 v času uradnih ur v prostorih: Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana; Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper; Občine Izola, Postojnska ulica 3, Izola; Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
SEP
13.
13.09.2016, 11:09
Stališča do pripomb in predlogov za OPPN za vertikalno povezavo obalno območje - Markov hrib in spremljajoče parkovne ureditve Javna obravnav je potekala od 12.05.2016 do 10.06.2016, javna obravnava pa 25.05.2016.
AVG
03.
03.08.2016, 08:08
Stališča do pripomb in predlogov na predlog sprememb in dopolnitev ZN 'Nad Dolinsko' Javna razgrnitev je potekala od 22.2.2016 do 23.2.2016, javna obravnava pa 16.03.2016.
JUL
15.
15.07.2016, 11:07
Stališča do pripomb in predlogov danih na javni razgrnitvi osnutka DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije Javna razgrnitev je potekala od 03.05.2016 do 02.06.2016.
JUN
21.
21.06.2016, 14:06
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem Javna razgrnitev bo potekala od 27.06.2016 do 11.07.2016, javna obravnava pa 06.07.2016 ob 16. uri.
MAJ
05.
05.05.2016, 08:05
Javna razgrnitev osnutka OPPN za vertikalno povezavo obalno območje - Markov hrib in spremljajoče parkovne ureditve Javna razgrnitev bo potekala od 12.05.2016 do 10.06.2016, javna obravnava pa bo 25.05.2016 ob 16. uri.
APR
22.
22.04.2016, 12:04
Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije Gradivo bo javno razgrnjeno od 3. maja 2016 do 2. junija 2016, javna obravnava pa bo 17. maja 2016 ob 17. uri v dvorani Krajevne skupnosti Škofije.
MAR
01.
01.03.2016, 00:03
Stališča do pripomb in predlogov na spremembe in dopolnitve LN Marina in komunalni privezi Javna razgrnitev je potekala od 25.01.2016 do 23.02.2016, javna obravnava pa 10.02.2016.
FEB
16.
16.02.2016, 15:02
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN Nad Dolinsko v Kopru Javna razgrnitev bo potekala od 22.02.2016 do 22.03.2016, javna obravnava pa bo 16.03.2016 ob 16. uri.
JAN
18.
18.01.2016, 08:01
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Marina in komunalni privezi v Kopru Javna razgrnitev bo potekala od 25.01.2016 do 23.02.2016, javna obravnava pa bo 10.02.2016 ob 16. uri.
MAR
16.
16.03.2015, 07:03
Spremembe v postopku izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč Z uveljavitvijo Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/2015; ZUUJFO) se nekoliko spremeni postopek za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč.
FEB
18.
18.02.2015, 17:02
Javno naznanilo o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v Mestni občini Koper Ministrstvo za okolje in prostor objavlja pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper.
NOV
05.
05.11.2014, 10:11
Stališča do pripomb na OPPN za gradnjo kmetijskih objektov Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, okoljskega poročila in dodatka k okoljskemu poročilu za gradnjo kmetijskih objekotv je potekala od 22.09.2014 do 22.10.2014, javna obravnava pa je bila 15.10.2014.
SEP
18.
18.09.2014, 13:09
Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za gradnjo kmetijskih objektov Javna razgrnitev bo potekala od 22.09.2014 do 22.10.2014, javna obravnava pa bo 15.10.2014 ob 16. uri.
SEP
10.
10.09.2014, 13:09
Stališča do pripomb PUP Žusterna Javna razgrnitev je potekala od 26.08.2014 do 09.09.2014, javna obravnava pa 27.08.2014.
AVG
29.
29.08.2014, 13:08
Stališča do pripomb PUP Semedela, Za gradom in del Žusterne in dopolnjen predlog Odloka na podlagi pripomb Javna razgrnitev je potekala med 26.05.2014 in 26.06.2014.
AVG
29.
29.08.2014, 13:08
Stališča do pripomb PUP v Mestni občini Koper in dopolnjen predlog Odloka na podlagi pripomb Javna razgrnitev je potekala med 26.05.2014 in 26.06.2014.
AVG
13.
13.08.2014, 15:08
Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev PUP Žusterna Javna razgrnitev bo potekala od 26.08.2014 do 09.09.2014, javna obravnava pa bo 27.08.2014 ob 16. uri.
JUL
03.
03.07.2014, 08:07
Stališča do pripomb na OPPN "Nad Dolinsko - izgradnja neprofitnih stanovanj" Javna razgrnitev je potekala od 30.04.2014 do 30.05.2014, javna obravnava pa 14.05.2014.
JUN
13.
13.06.2014, 10:06
Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem soglasju za gradnjo plinovoda M6 ARSO je dne 4.4.2014 izdal okoljevarstveno soglasje za gradnjo prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina - Lucija na odseku Ajdovščina - Osp.
MAJ
20.
20.05.2014, 14:05
PUP v Mestni občini Koper (javna razgrnitev predloga odloka) Javna razgrnitev bo potekala od 26.05.2014 do 26.06.2014, javna obravnava pa 11.06.2014 ob 16. uri.
MAJ
20.
20.05.2014, 14:05
PUP Semedela, Za gradom in del Žusterne (javna razgrnitev predloga odloka) Javna razgrnitev bo potekala od 26.05.2014 do 26.06.2014, javna obravnava pa 18.06.2014 ob 16. uri.
APR
23.
23.04.2014, 16:04
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko - izgradnja neprofitnih stanovanj« Javna razgrnitev bo potekala od 30.04.2014 do 30.05.2014, javna obravnava pa bo 14.05.2014 ob 16. uri.
MAR
25.
25.03.2014, 10:03
Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in obravnavi predloga dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za »Trgovsko poslovno cono pri Badaševici ob Šmarski cesti« Javna razgrnitev je potekala od 22.01.2014 do 20.02.2014, javna obravnava pa 29.01.2014.
JAN
23.
23.01.2014, 15:01
Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. Faza
JAN
15.
15.01.2014, 14:01
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za »Trgovsko poslovno cono pri Badaševici ob Šmarski cesti« Javna razgrnitev bo potekala od 22. januarja do 20. februarja 2014, javna obravnava pa bo 29. januarja 2014 ob 16. uri.
DEC
04.
04.12.2013, 13:12
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za 'Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza' Javna razgrnitev bo potekala od 11. decembra 2013 do 9. januarja 2014, javna obravnava pa 18.12.2013 ob 16. uri.
NOV
26.
26.11.2013, 12:11
Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za ureditev trgovsko poslovne cone 'Bivje' Javna razgrnitev je potekala od 29.10.2012 do 29.11.2012, javna obravnava pa 07.11.2012.
MAR
08.
08.03.2013, 07:03
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat Luko Koper Javna razgrnitev bo potekala od 08.03.2013 do 08.04.2013 v prostorih Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.
MAR
04.
04.03.2013, 07:03
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: gradnja prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina-Lucija na odseku Osp-Koper Javna razgrnitev bo potekala od 04.03.2013 do 02.04.2013 v prostorih Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.
DEC
10.
10.12.2012, 07:12
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: izgradnja in zapolnitev kaset na območju Ankaranske Bonifike Javna razgrnitev bo potekala od 10.12.2012 do 08.01.2013 v prostorih Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.
OKT
22.
22.10.2012, 15:10
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje» Javna razgrnitev bo potekala od 29.10.2012 do 29.11.2012, javna obravnava pa 07.11.2012 ob 16. uri.
OKT
09.
09.10.2012, 11:10
Javna razgrnitev dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za gradnjo drugega tira Divača - Koper Gradivo bo na vpogled na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper od 05.10.2012 do 05.11.2012.
SEP
28.
28.09.2012, 09:09
Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta "Apartmajsko naselje Ankaran hrib" Javna razgrnitev je potekala od 30.07.2012 do 30.08.2012, javna obravnava pa 22.08.2012.
SEP
28.
28.09.2012, 09:09
Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta "Turistično apartmajsko naselje Oltra" Javna razgrnitev je potekala od 30.07.2012 do 30.08.2012, javna obravnava pa 22.08.2012.
SEP
27.
27.09.2012, 15:09
Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta "Gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin" Javna razgrnitev je potekala od 20.08.2012 do 04.09.2012, javna obravnava pa je potekala 30.08.2012.
SEP
27.
27.09.2012, 15:09
Stališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi in obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta Obalna cesta, odsek Škofije - križišče Ankaran Javna razgrnitev je potekala od 23.03.2012 do 23.04.2012, javna obravnava pa je potekala 04.04.2012.
AVG
06.
06.08.2012, 08:08
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta "Gospodarska obrtna razvojna cona Srmin" Javna razgrnitev bo potekala od 20.08.2012 do 04.09.2012, javna obravnava pa bo 30.08.2012.
JUL
23.
23.07.2012, 08:07
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Apartmajsko naselje Ankaran hrib« Javna razgrnitev bo potekala od 30.07.2012 do 30.08.2012, javna razgrnitev pa bo 22.08.2012.
JUL
23.
23.07.2012, 08:07
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično apartmajsko naselje Oltra« Javna razgrnitev bo potekala od 30.07.2012 do 30.08.2012, javna obravnava pa bo 22.08.2012.
JUL
23.
23.07.2012, 08:07
Javno naznanilo o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Fortezza« - Spodnje Škofije Javna razgrnitev bo potekala od 30.07.2012 do 30.08.2012, javna obravnava pa bo 22.08.2012.
MAJ
07.
07.05.2012, 10:05
Stališča do pripomb in predlogov javnosti za prostorsko ureditvene pogoje za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem (Eu 3-6) Javna razgrnitev je potekala od 13.02.2012 do 27.02.2012, javna obravnava pa 15.02.2012.
MAR
19.
19.03.2012, 09:03
Javno naznanilo o javni razgrnitvi - LN Škofije - križišče Ankaran Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Obalna cesta, odsek Škofije - križišče Ankaran bo potekala od 23.03.2012 do 23.04.2012. Javna obravnava bo potekala 04.04.2012 ob 16. uri v sejni dvorani (pritličje) upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
MAR
19.
19.03.2012, 08:03
Javno naznanilo o javni razgrnitvi - DPN za II. tir Divača - Koper Javna razgrnitev osnutka DPN in okoljskega poročila bo potekala od 26.3.2012 do 26.4.2012.
FEB
13.
13.02.2012, 09:02
Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev PUP za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem Javna razgrnitev bo potekala od 13.02.2012 do 27.02.2012, javna obravnava bo 15.02.2012 ob 16. uri v sejni dvorani (pritličje) upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
FEB
09.
09.02.2012, 12:02
Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek OPPN Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah Javna razgrnitev je potekala od 03.01.2011 do 03.02.2011, javna obravnava pa 12.01.2011.
NOV
15.
15.11.2011, 10:11
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za poseg obnove TE Plomin Javna razgrnitev dokumentacije za obnovo TE Plomin. Javna razgrnitev bo potekala od 14.11.2011 do 13.02.2011 na sedežu Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.
OKT
25.
25.10.2011, 13:10
Obvestilo geodetskim podjetjem Vse samostojne podjetnike posameznike oziroma gospodarske družbe, ki opravljajo geodetsko dejavnost obveščamo, da je v 80. členu Zakona o graditvi objektov določena obveznost zakoličenja objekta.
SEP
23.
23.09.2011, 10:09
Javno naznanilo o javni razgrnitvi Okoljskega poročila osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Koper Javna razgrnitev bo potekala od 30.9.2011 do vključno 3.11.2011, javna obravnava bo potekala 3.11.2011 ob 9. uri v sejni dvorani Pretorske palače v Kopru.
JUL
13.
13.07.2011, 13:07
Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in Srednjeročnega Družbenega plana Mestne občine Koper in Okoljskega poročila Javna razgrnitev je potekala od 01.12.2010 do 31.12.2010, javna obravnava pa 23.12.2010.
DEC
27.
27.12.2010, 08:12
Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah Javna razgrnitev bo potekala od 03.01.2011 do 03.02.2011. Javna obravnava bo 12.01.2011 ob 17h v upravni stavbi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
DEC
17.
17.12.2010, 06:12
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za izdajo okoljskega dovoljenja za gradnjo rezervarjev za naftne derivate Gradivo bo razgrnjeno od 17.12.2010 do 17.01.2011 v prostorih Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.
NOV
24.
24.11.2010, 08:11
Javna razgrnitev sprememb družbenega plana in okoljskega poročila Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Koper in okoljskega poročila bo potekala od 01.12.2010 do vključno 31.12.2010.
JUL
23.
23.07.2010, 13:07
Stališča do pripomb in predlogov dopolnjenega osnutka DPN za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije Javna razgrnitev je potekala med 05.06.2009 do 10.07.2009, javna obravnava pa 18.06.2009.
JUN
09.
09.06.2010, 08:06
Javna razgrnitev dokumentacije za poseg plinovod Trst - Gradež - Vileš Javna razgrnitev gradiva bo potekala od 09.06.2010 do 08.07.2010 na naslovu Agencija RS za okolje, Pristaniška 12, 6000 Koper - Capodistria.
JUN
07.
07.06.2010, 12:06
DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru - stališča do pripomb in predlogov javnosti na osnutek Javna razgrnitev je potekala od 16.10.2009 do 15.11.2010, javna obravnava pa 22.10.2009.
Preglej starejše
Preglej vse
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina