Turizem

Turistično informacijski center Koper
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0) 5 664 64 03
F: +386 (0) 5 664 64 06
E: tic@koper.si
W: www.koper.si

Turistično informacijski center Hrastovlje
Hrastovlje 53
6275 Črni Kal - SI

T: +386(0)41 398 368
E: tic@koper.si
W: www.koper.si
Najem Pretorske palače
  


Kontaktne informacije

Pretorska palača
Titov trg 3
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 64 03
E: tic@koper.si

Uradne ure

Zimski urnik

Vsak dan

9:00 - 17:00

Poletni urnik

Vsak dan

9:00 - 20:00

Vodeni ogledi

Vsak dan: 10.00, 12:00, 14.00, 16.00

Mestni stolp na Titovem trgu, v osnovi romanski utrdbeni objekt, od 15.-17. stoletja spremenjen v zvonik, služi danes kot razgledna točka. V zimskem času je mestni stolp zaprt za oglede.

Mestna občina Koper je z obnovljeno Pretorsko palačo maja leta 2001 dobila mestno hišo v središču mesta in na trgu, ki je do današnjih dni ohranil svojo izvirno municipialno zasnovo. Gre za značilno mestno ureditev mediteranskega prostora, ki v Kopru zaradi svoje zaprtosti spominja na mestno dvorano.

Sedež podestatov

Pretorska palača zapira južno stran osrednjega mestnega trga. Koper naj bi sicer svojo prvo mestno palačo dobil že leta 1254. Izčrpnejši podatki o oblikovanju mestnega trga govorijo o letih 1268/69. Z največjimi gradbenimi posegi pa so začeli po velikem uporu leta 1348. Leta 1380, ko so Genovežani napadli in požgali Koper, so bila še nedokončana dela uničena. Začetki gradnje nove mestne palače segajo v leti 1452/53. Najprej je zraslo levo krilo s portikom, ki z osrednjega trga vodi v slikovito Calegarijo (Čevljarska ulica), desno krilo je iz 80 let XV. stoletja, leta 1505 pa je nastal še lep renesančni portal oziroma vrata 'del Corte,' ki je prek manjše terase nad sabo povezal Pretorsko palačo in Foresterijo. Obe krili uravnava v os čelnega plašča vstavljen kip Pravice.

Dokončno podobo je Pretorski palači in drugim zgradbam na Platei comunis vtisnil šele baročni čas. Pročelje palače je s korenitejšimi posegi ob prenovi leta 1664, z novo razporeditvijo heraldičnega okrasja in spominskih, plošč dobilo rafinirano podobo idealne harmonije.

S propadom Beneške republike leta 1797 je Pretorska palača izgubila nekdanji sijaj, z odhodom podestatov, kapitanov in Velikega sveta pa tudi svoj pomen. Pod avstrijsko upravo so v XIX. stoletju sedež županstva prenesli v Armerijo. Niti prizadevanja italijanskih oblasti po I. svetovni vojni, da bi palača spet postala sedež občine, se niso udejanjila. Ker so si tudi kasnejše nove mestne uprave poiskale prostore drugje, se je stanje palače slabšalo. Nekaj življenja so ji vdahnili šele s statično sanacijo in odprtjem restavracije Capris v letih 1968/69.

Mestna hiša
Platea Comunis sodi v sam vrh najkakovostnejših mestnih prostorov in Pretorska palača je najimenitnejša koprska palača na osrednjem mestnem trgu, zato je bila pred leti povsem logična odločitev strokovnjakov in občine, da mora biti osnovna namembnost prenovljene Pretorske palače mestna hiša - s prostori za župana in mestni svet ter poročno dvorano. Po letih celovite prenove, začela se je leta 1991, se je koprsko županstvo vselilo v palačo, ki s pročeljem in številnimi napisnimi kamni, z grbi in drugimi kamnoseškimi detajli pripoveduje zgodovino in usodo mesta. Za včeraj, danes in jutri.

Oživljena lepotica
Obnova glavnega dela Pretorske palače je veljala 3 338 340€ (800 milijonov tolarjev). Od tega je Mestna občina Koper vložila 2 503 755€ (600 milijonov), 625 938€ (150 milijonov tolarjev) je bilo evropskih sredstev Phara, približno 208 646€ (50 milijonov tolarjev) je prispevala država. Pri opremljanju notranjosti palače je pomagalo koprsko gospodarstvo.

Po odprtju v maju je Pretorska palača zaživela tudi kot prostor za srečevanja. Poleg sej občinskega sveta, prootokolarnih sprejemov, so bile v njej številne razstave, posveti, srečanja in predavanja.

Vloga za uporabo prostorov Pretorske palače (.doc, 97 kb)
Cenik za uporabo prostorov Pretorske palače (.pdf, 197 kb)
 
Koper zdravo mesto Active Koper Mestna občina Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma Rezerviraj nastanitev Turistična kartica Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Autentica 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra Slovenska turistična organizacija Pretorska palača