Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Urad za splošne zadeve
  


Kontaktne informacije
Vodja urada
Alenka Plahuta
univ.dipl.prav.

Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 62 45 
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si
Urad za splošne zadeve opravlja upravne naloge iz pristojnosti župana ter strokovne, upravne in organizacijske naloge za potrebe direktorja občinske uprave ter skrbi za izvajanje strokovnih in upravnih nalog uprave, ki niso v neposredni pristojnosti drugih uradov še zlasti s področja kadrovskih in pravnih zadev, zadev s področja zaščite, reševanja in civilne obrambe,delovanja občinskega sveta, mednarodnega sodelovanja  ter opravlja strokovne in koordinacijske naloge s področja skrbništva sistema kakovosti.
Urad v okviru pristojnosti občine skrbi za izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti.

S svojega področja dela vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v lasti občine.

Urad opravlja strokovne in druge naloge na področju razvoja informacijskega sistema in geomatike ter zagotavlja delovanje računalniško podprtega informacijskega sistema za potrebe organov občinske uprave in javnih služb.

Urad opravlja strokovne, svetovalne in druge naloge na področju delovanja krajevnih skupnosti ter načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju razvojnih predlogov posameznih območij ter jih vključuje v investicijske in druge razvojne programe občine.
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina