Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Urad za gospodarske javne službe in promet
  


Kontaktne informacije

Vodja urada
mag. Nataša Likar

Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI
 
T: +386 (0)5 664 63 30
F: +386 (0)5 627 32 14
E: obcina@koper.si

Delovno področje urada
  • opravlja strokovne, upravne in druge naloge v zvezi z zagotavljanjem opravljanja gospodarskih javnih služb iz pristojnosti občine;
  • izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo dela javnih podjetij ter strokovno nadzorstvo nad dejavnostjo gospodarskih javnih služb;
  • upravlja z občinskimi javnimi cestami in drugimi javnimi površinami;
  • opravlja zadeve iz pristojnosti občine na področju prometa;
  • pripravlja predpise in druge splošne akte, ki urejajo gospodarske javne službe in zagotavljajo javne dobrine ekonomskega značaja, ki urejajo promet z vidika pristojnosti lokalne skupnosti;
  • vodi postopke ustanavljanja javnih podjetij in podeljevanje koncesij ter izvajanje javnih naročil s področje upravljanja javnih cest in drugih javnih površin;
  • s svojega področja dela vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v lasti občine;
  • opravlja, načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov s področja dela urada.
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina