Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Urad za družbene dejavnosti in razvoj
  


Kontaktne informacije

Vodja urada
Timotej Pirjevec
univ. dipl. ekon.

Verdijeva ulica 10
6000 Koper -SI

T: +386 5 664 62 39
F: +386 5 627 10 21
E: obcina@koper.si

Urad za družbene dejavnosti in razvoj opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti, načrtuje, koordinira in izvaja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, zlasti mednarodnih, v občini  ter vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev. Na področju družbenih dejavnosti opravlja urad zlasti naloge na naslednjih področjih: predšolska vzgoja, izobraževanje, šport, kultura, socialno varstvo, zdravstvo, mladina, kmetijstvo, gospodarstvo, projekti, TUS . Na področju gospodarskih dejavnosti opravlja urad zlasti naloge na področju kmetijstva, malega gospodarstva, obrti in zaposlovanja.

Urad opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s teh področij.

Urad opravlja naloge celostnega razvoja občine tako, da izvaja svetovanje in koordinacijo pri pripravi razvojnih programov uradov in služb, opravlja strokovna in operativna dela pri  izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog več uradov ali služb ter opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev.

Rezultati razpisov s področja družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper (2018) (.pdf, 753 kb)
REZULTATI RAZPISOV 2014.pdf (102 kb)
Rezultati razpisov s področja družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper (2013) (.doc, 244 kb)
Rezultati razpisov s področja družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper (2012) (.pdf, 288 kb)
REZULTATI RAZPISOV 2011.pdf (316 kb)
Rezultati razpisov s področja družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper (2010) (.pdf, 231 kb)
Rezultati razpisov s področja družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper (2009) (.pdf, 105 kb)
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina