Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Urad za nepremičnine
  


Kontaktne informacije
Vodja urada
Melita Osvaldič,
univ. dipl. prav.

Verdijeva ulica 6
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 62 75
F: +386 (0)5 627 19 07
E: obcina@koper.si
Urad za nepremičnine opravlja upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja in gospodarjenja z zemljišči in poslovnimi prostori v lasti občine, vodi postopke pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, vodi upravne postopke glede uveljavljanja predkupne pravice lokalne skupnosti na nepremičninah, ki so predmet prometa,  opravlja naloge urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnega premoženja v lasti občine ter vodi postopke vzpostavitve in ukinitve statusa javnega dobra lokalnega pomena.
Urad za nepremičnine opravlja upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja in gospodarjenja z zemljišči in poslovnimi prostori v lasti občine, vodi postopke pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, vodi upravne postopke glede uveljavljanja predkupne pravice lokalne skupnosti na nepremičninah, ki so predmet prometa, opravlja naloge urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnega premoženja v lasti občine ter vodi postopke vzpostavitve in ukinitve statusa javnega dobra lokalnega pomena.
Opravlja strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
Urad vodi evidenco nepremičnega premoženja v lasti občine.

Za stanovanjsko problematiko je zadolžen Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper.
Opisi postopkov (.pdf, 132 kb)
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina