Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Urad za okolje in prostor
  


Kontaktne informacije

Vodja urada
Georgi Bangiev
univ. dipl. ing. geod.

Verdijeva ulica 6
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 62 75
F: +386 (0)5 627 19 07
E: obcina@koper.si

Urad za okolje in prostor izvaja strokovne, upravne in druge naloge na področju priprave in izvajanja občinskih razvojnih planov in projektov, na področju prostorskega planiranja in urejanja prostora ter varstva okolja in sicer:

  • izvaja strokovna opravila pri pripravi razvojnih planov in projektov občine v povezavi s programi obalnih občin, regije in države ter opravlja koordinacijsko vlogo v regionalnih in širših razvojnih programih in projektih;
  • pripravlja strokovna gradiva za izdelavo občinskih prostorskih planskih dokumentov in prostorskih izvedbenih aktov, vodi postopke njihovega sprejemanja ter spremlja njihovo izvajanje;
  • opravlja statistične raziskave za potrebe občine;
  • opravlja upravne, organizacijske in strokovne naloge, ki se nanašajo na urejanje naselij in druge posege v prostor ter na varstvo okolja;
  • skrbi za izvajanje in uresničevanje trajnostnega managementa ter poročanje o trajnostnih dosežkih.
  • priprava programov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo;
  • izvedba programov opremljanja zemljišč s komunalnimi objekti  in napravami (priprava večletnih in letnih izvedbenih programov opremljanja stavbnih zemljišč;
  • odmera komunalnega prispevka.

Koristne povezave

Zbirka zakonov in predpisov s področja urejanja prostora in varstva okolja Ministrstva za okolje in prostor RS

Zbirka zakonov in predpisov s področja varstva okolja Ministrstva za okolje in prostor RS

Spletni pregledovalnik prostorskih podatkov Mestne občine Koper - PROSTOR

Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina