Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Urad za finance in računovodstvo
  


Kontaktne informacije
Vodja urada
dr. Vilma Milunovič

Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 62 49
F: +386 (0)5 627 17 71
E: obcina@koper.si
Urad za finance in računovodstvo opravlja strokovne zadeve pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna ter izdelavi zaključnega računa proračuna in opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov mestne občine. Vodi proračunsko računovodstvo in računovodstvo drugih neposrednih uporabnikov proračuna. Po dogovoru opravlja te naloge tudi za potrebe  drugih proračunskih uporabnikov.

Urad spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih  in o morebitnih nepravilnostih obvešča direktorja in župana ter jima predlaga ustrezne ukrepe. V skladu s predpisi se organizira izvajanje notranje revizije.

Urad vodi centralno evidenco premoženja občine in pravnih oseb v lasti občine. Neposredno upravlja del premoženja, katerega upravljanje ni v neposredni pristojnosti drugih organov. Urad sodeluje pri usklajevanju postopkov in ukrepov vseh pristojnih uradov pri upravljanju z občinskim premoženjem.
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina