Za občana

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
E-občina
  


Na dnu strani nanizane "hitre" povezave predstavljajo izbran seznam vsebin portala Mestne občine Koper in so namenjene vam, občanke in občani, da s pomočjo svetovnega spleta na lažji in hitrejši način pridete do raznovrstnih elektronskih storitev in informacij, katerih uporabo vam omogoča Mestna občina Koper.

Opozorilo uporabnikom brskalnika Internet Explorer
Za nemoten dostop do e-vlog je potrebno omogočiti TLS protokol, kot to prikazuje slika na desni.


Informativni izračuni

Izdelava informacije o namenski rabi zemljišča

Informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Koper skladno z veljavnim odlokom


Vloge, za katere ni nujno potreben certifikat

Vloga za pridobitev POTRDILA o namenski rabi zemljišča

Vloga za pridobitev LOKACIJSKE INFORMACIJE za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Vloga za pridobitev POTRDILA o namenski rabi zemljišča s pogoji za parcelacijo na stavbnih zemljiščih


Vloge, ki zahtevajo certifikat

Prijava uporabe zvočnih naprav

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Ponudba za prodajo nepremičnine na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora – predkupna pravica


E-poslovanje in obveščanje

Elektronsko poslovanje - spreminjanje osnovnih podatkov

Elektronsko poslovanje - aktiviranje s pomočjo PIN številke

Elektronsko poslovanje - vnos vloge

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Turistična kartica Prijava napak, razsvetljava Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije Prometna strategija Vodovodne izboljšave asdasd RVK 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA e-točke E-občina