Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
1. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.12.2018)
  


Vabilo

Številka: 032-1/2018
Datum: 12.12.2018

 

Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18)

 

S K L I C U J E M
1. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo
v petek, 21. decembra 2018 ob 16. uri
v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru

 z naslednjim d n e v n i m   r e d o m:
Dnevni red:

1. točka

Imenovanje Mandatne komisije2. točka

Poročila Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije o izidu volitev članic/članov Občinskega sveta in Župana Mestne občine KoperOsnovno gradivo
Poročilo - Župan in OS (prvi krog) ( 2 MB)
Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov Italijanske narodne skupnosti ( 820 kb)
Poročilo - Župan (drugi krog) ( 601 kb)

3. točka

Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper4. točka

Ugotovitev izvolitve Župana Mestne občine Koper5. točka

Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja6. točka

Določitev sedežnega reda
V prilogi Vam pošiljamo Poročilo Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 18.11.2018, Poročilo Posebne občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper  – predstavnikov italijanske narodne skupnosti z dne 18.11.2018 ter Poročilo  Občinske volilne komisije o izidu drugega kroga volitev za župana Mestne občine Koper z dne 2.12.2018.

S seboj prinesite potrdilo o izvolitvi članice/člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.

                                                                                                              ŽUPAN   
Boris Popovič

 

V INFORMACIJO:

-       Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar – marec 2019Priloženi dokumenti
Vabilo ( 431 kb)
Informacija ( 1 MB)
Gradivo ( 4 MB)

 
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina