Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Gospodarske dejavnosti
  


Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter ribištva v MOK 

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter ribištva v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 39/02).

Pravilnik je bil sprejet na podlagi Zakona o kmetijstvu in Statuta Mestne občine Koper.
Pravilnik - UO 39/02 (.doc, 88 kb)Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper 

Odlok o turistični taksi v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 38/02).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o pospeševanju turizma in Statuta Mestne občine Koper.

Z dnem uveljavitve Odloka o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 111/2013) prenaha veljati Odlok o turistični taksi v Mestni občini Koper (Uradne objeva, št. 38/2002).
Odlok - UO 38/02 (.doc, 74 kb)
05 - Odlok o turistični taksi - čistopis - razglas.pdf (113 kb)Odlok o poslovnem času trgovin in gostinskih obratov 

Odlok o poslovnem času trgovin in gostinskih obratov ter meril za oblikovanje podaljšanega obratovalnega časa (Uradne objave št. 34/00) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 28/02).

Odlok je bil sprejet na podlagi Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, Pravilnika o obratovalnem času prodajaln in Statuta Mestne občine Koper.
1. Odlok - UO 34/00 (.doc, 54 kb)
2. Spremembe in dopolnitve - UO 28/02 (.doc, 45 kb)
3. Neuradno prečiščeno besedilo - zajema UO 34/00 in 28/02 (.doc, 161 kb)Odlok o ustanovitvi Turistične organizacije Koper 

Odlok o ustanovitvi Turistične organizacije Koper (Uradne objave št. 42/00) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 29/01 in 17/03).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o pospeševanju turizma , Zakona o zavodih in Statuta Mestne občine Koper.


Prenehal veljati na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 110/2010)

1. Odlok - UO 42/00 (.doc, 157 kb)
2. Spremembe in dopolnitve - UO 29/01 (.doc, 27 kb)
3. Spremembe in dopolnitve - UO 17/03 (.doc, 23 kb)
4. Neuradno prečiščeno besedilo - zajema UO 42/00 in 24/01 (.doc, 170 kb)
5. Neuradno prečiščeno besedilo - zajema UO 42/00, 24/01 in 17/03 (.doc, 172 kb)Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Koper, Izola in Piran 

Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Koper, Izola in Piran (Uradne objave Primorskih novic, št.20, 13.6.2006).
Odlok v slovenskem jeziku (.doc, 45 kb)
Odlok v italijanskem jeziku (.doc, 44 kb)Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali 

Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali (Uradni list št. 24/2006).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o zaščiti živali in Statuta Mestne občine Koper.
Odlok - UL 24/2006 (.doc, 238 kb)Pravilnik o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper 

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih  financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 35/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. junija 2005 sprejel naslednji pravilnik o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper.
1. Pravilnik (.doc, 93 kb)
2. Pravilnik o spremembah (UL RS, št. 24/2015) (.pdf, 243 kb)Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper  

Odlok (UL, št. 50/2012) (.pdf, 89 kb)Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper 

07 - Pravilnik - podjetništvo - čistopis - razglas.pdf (195 kb)Odlok o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper 

06 - Odlok o koncesiji mestni avtobusni prevozi - čistopis - razglas.pdf (170 kb)Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015 – 2020 

Pravilnik (UL RS št.: 76/2015) (.pdf, 403 kb)Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025 

30.11.2017_Strategija turizma v MOK do 2025_OS.pdf (4 MB)
30.11.2017_Priloga - Akcijski načrt ukrepov Strategija turizma MOK do 2025_OS.pdf (965 kb)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina