Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Občinski svet
  


Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta 

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (.doc, 35 kb)
Spremembe pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (UO 45/02) (.doc, 28 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo (25.09.1997 in UO 45/02) (.doc, 298 kb)
Spremembe pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta - UL 90/07 (.doc, 34 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo (25.9.1997, UO št. 45/02 in UL RS, št. 90/07) (.pdf, 98 kb)
Spremembe pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (UL RS, št. 29/2017) (.pdf, 123 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo (25.9.1997, UO št. 45/02, UL RS, št. 90/07 in 29/17) (.pdf, 303 kb)Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Koper 

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Koper(Uradne objave št. 16/95) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 42/00, 30/01 in 40/03).

Poslovnik je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.


1. Poslovnik občinskega sveta - UO 16/95 (.doc, 182 kb)
2. Spremembe in dopolnitve - UO 42/00 (.doc, 69 kb)
3. Spremembe in dopolnitve - UO 30/01 (.doc, 30 kb)
4. Spremembe in dopolnitve - UO 40/03 (.doc, 25 kb)
5. Neuradno prečiščeno besedilo - zajema UO 16/95 in 42/00 (.doc, 173 kb)
6. Neuradno prečiščeno besedilo - zajema UO 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 (.aspx, 197 kb)
7. Spremembe in dopolnitve - UL 90/05 (.doc, 64 kb)
8. Neuradno prečiščeno besedilo - zajema UO 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in UL 90/05 (.doc, 207 kb)
9. Spremembe in dopolnitve UL 39/08 (.doc, 121 kb)
10. Neuradno prečiščeno besedilo - zajema UO 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in UL 90/05, 39/08 (.doc, 226 kb)
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper UL 35/2018 (.pdf, 142 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo - zajema UO 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in UL 90/05, 39/08, 35/18 (.pdf, 587 kb)Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta Mestne občine Koper 

Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 13/95) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 32/96, 18/98 in 13/03).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Koper.

Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 13/95) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 32/96, 18/98 in 13/03) je prenehal veljati s Spremembami in dopolnitvami Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 39/08).

1. Odlok - UO 13/95 (.doc, 80 kb)
2. Spremembe in dopolnitve - UO 32/96 (.doc, 22 kb)
3. Spremembe in dopolnitve - UO 18/98 (.doc, 24 kb)
4. Spremembe in dopolnitve - UO 13/03 (.doc, 23 kb)
5. Neuradno prečiščeno besedilo (vsebuje UO 13/95, 32/96 in 18/98) (.doc, 72 kb)Odlok o ustanovitvi komisije za opravljanje nalog po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo - prenehal veljati 

Odlok o ustanovitvi komisije za opravljanje nalog po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradne objave št. 14/97) in Odlok o prenehanju veljavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005).

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in Statuta Mestne občine Koper.
Odlok o prenehanju veljavnosti - UL 23/05 (.doc, 26 kb)
Odlok - UO 14/97 (.doc, 22 kb)Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil funkcionarjev Mestne občine Koper 

Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradne objave št. 8/00) in spremembe in dopolnitve (Uradne objave št. 22/01, 6/02, 34/02 in 61/04).

Neuradna prečiščena besedila so na razpolago po vrstnem redu sprejetih sprememb in dopolnitev.

Pravilnik je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Poslovnika Mestne občine Koper in Statuta Mestne občine Koper.
1. Pravilnik - UO 8/00 (.doc, 51 kb)
2. Spremembe in dopolnitve - UO 22/01 (.doc, 25 kb)
3. Neuradno prečiščeno besedilo - UO 8/00 ter 22/01 (.doc, 48 kb)
4. Spremembe in dopolnitve - UO 34/02 (.doc, 37 kb)
5. Spremembe in dopolnitve - UO 6/02 (.doc, 30 kb)
6. Neuradno prečiščeno besedilo - UO 8/00, 22/01 ter 6/02 (.doc, 48 kb)
7. Spremembe in dopolnitve - UO 61/04 (.doc, 38 kb)
8. Neuradno prečiščeno besedilo - UO 8/00, 22/01, 6/02, 34/02 ter 61/04 (.doc, 158 kb)
9. Spremembe in dopolnitve UL 26/2007 (.doc, 55 kb)
pravilnik.doc (67 kb)
04 - Pravilnik-plače-spremembe-julij - 2012-čistopis-razglas.pdf (87 kb)
Pravilnik - Neuradno prečiščeno besedilo - julij 2012.pdf (116 kb)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina