Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Občinski predpisi
  


Občinski prostorski načrt 

Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta - UL 74/07 (.pdf, 61 kb)Občinski podrobni prostorski načrt Cesta Mlini 

Sklep o začetku priprave (.pdf, 6 MB)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi (.pdf, 384 kb)
Popravek javnega naznanila (.pdf, 315 kb)Občinski podrobni prostorski načrt 'Bertoki - območje pri cerkvi' 

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Bertoki - območje pri cerkvi« - UL 109/2013 (.pdf, 226 kb)Občinski podrobni prostorski načrt "kare ob Ferrarski cesti v Kopru" 

Sklep o začetku priprave - UL 24/2016 (.pdf, 400 kb)Občinski podrobni prostorski načrt 'Območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje' 

Sklep o začetku priprave - UL 41/2016 (.pdf, 198 kb)Spremembe in dopolnitve ZN mejni prehod Škofije 

Sklep o začetku priprave - UL 12/2017 (.pdf, 227 kb)
Javno naznanilo (.pdf, 940 kb)Občinski podrobni prostorski načrt "Capris" 

Sklep o začetku priprave - UL 26/2017 (.pdf, 198 kb)Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Žusterne III 

Sklep o začetku priprave - UL 52/2017 (.pdf, 214 kb)Občinski podrobni prostorski načrt za območje marine v Kopru 

Sklep o začetku priprave - UL 53/2017 (.pdf, 217 kb)Občinski podrobni prostorski načrt za območje kopališča Žusterna 

Sklep o začetku priprave - UL 53/2017 (.pdf, 215 kb)Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev kompleksa »Panajotopulo« 

Sklep o začetku priprave - UL 58/2017 (.pdf, 242 kb)Občinski podrobni prostorski načrt za dopolnitev športno rekreacijskega centra Bonifka in ureditev parkovne poteze do morja 

Sklep o začetku priprave - UL 69/2017 (.pdf, 218 kb)Občinski podrobni prostorski načrt za območje med Ljubljansko in Kolodvorsko cesto 

Sklep - UL 72/2017 (.pdf, 221 kb)Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev območja “ob pasareli” pri ŠRC Bonifika 

Sklep - UL 72/2017 (.pdf, 228 kb)
Sklep o dopolnitvi sklepa - UL 15/2018 (.pdf, 202 kb)Občinski podrobni prostorski načrt 'Verski in kulturni center' 

Javna razgrnitev bo potekala od 17.09.2018 do 16.10.2018, javna obravana bo 19.09.2018 ob 16. uri.


Sklep o začetku - UL 8/2018 (.pdf, 222 kb)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi (.pdf, 228 kb)Spremembe in dopolnitve ZN ob Šmarski cesti v Kopru 

Javna razgrnitev bo potekala od 27.09.2018 do 10.10.2018 v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter v Krajevni skupnosti Olmo-Prisoje , Oljčna pot 4 c, 6000 Koper in KS Škocjan, Cesta Marežganskega upora 4, 6000 Koper. Ogled razgrnjenega predloga bo v veži upravne stavbe Mestne občine Koper možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure, na sedežu Krajevne skupnosti Olmo-Prisoje ter KS Škocjan, pa v času, ki ga določi svet te krajevne skupnosti. Javna obravnava  bo 10.10.2018 ob 16. uri v sejni dvorani upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.


Sklep o začetku - UL 30/2018 (.pdf, 203 kb)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi (.pdf, 399 kb)Občinski podrobni prostorski načrt za trajnostno mobilni koridor Markovec za navezavo Beblerjeva - Kvedrova 

Sklep o začetku - UL 36/2018 (.pdf, 220 kb)Občinski podrobni prostorski načrt 'Južna vrata mesta Koper' 

Sklep o začetku - UL 36/2018 (.pdf, 226 kb)Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjski kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda 

 


Sklep o začetku priprave (.pdf, 1 MB)Občinski podrobni prostorski načrt za območje "Fortezza" - Spodnje Škofije 

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 'Fortezza‘ - Spodnje Škofije - UL 14/2011 (.pdf, 94 kb)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Fortezza« - Spodnje Škofije (.pdf, 63 kb)Občinski podrobni prostorski načrt za širše območje Muzejskega trga v Kopru 

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širše območje Muzejskega trga v Kopru - UL 90/2010 (.pdf, 100 kb)Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper (akumulacija Kubed) 

PPPA_Plan_spremindop_Kubed_UL33_2010.pdf (175 kb)Občinski podrobni prostorski načrt ureditve centralne parkirne hiše in trga v Kopru 

PPA_sklep_OPPN_centralne_parkirne_hiše_trga_UL22_10.pdf (250 kb)Občinski podrobni prostorski načrt 'kompleks Zeleni park' 

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 'kompleks Zeleni park' - UL 89/2009 (.pdf, 102 kb)Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Koper 

PPPA_spremindop_prost_sestavin_plana_MOK_UL31_09.pdf (91 kb)
PPPA_sklep_spremindop_spremindop_prost_sestavin_plana_MOK_UL46_09.pdf (61 kb)
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zacetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgorocnega in Družbenega plana Mestne obcine Koper - UL 61/2009 (.pdf, 27 kb)
JN_JR_spremindop_plan_11_2010.pdf (92 kb)
Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in Srednjeročnega Družbenega plana Mestne občine Koper in Okoljskega poročila (.pdf, 241 kb)Lokacijski načrt za poslovno - trgovski center Levji grad v Kopru 

PPPA_LN_poslovno_trg_center_Levji_grad_UO35_03.pdf (209 kb)Občinski podrobni prostorski načrt Gradbena cona Srmin 

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gradbena cona Srmin - UL 21/2009 (.pdf, 82 kb)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina