Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora
  


Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki je namenjena za stanovanja KS-8 (območja v planskih celotah KS-8) in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1245, vse K.O. Rožar 

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki je namenjena za stanovanja KS-8 (območja v planskih celotah KS-8) in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1245, vse K.O. Rožar - UL 46/06 (.doc, 799 kb)
09 - Odlok - prenehanje odloka - zač. ukrepi KS-8 - čistopis - razglas.pdf (90 kb)Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki je namenjena za centralne dejavnosti - KC-44 

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitve, ki je namenjena za centralne dejavnosti - KC-44 - UL 91/07 (.doc, 856 kb)Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitrocesto na odseku Koper-Dragonja 

Začasni ukrepi so prenehali veljati 12.02.2011 na podlagi Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja - UL 9/2011.
Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitrocesto na odseku Koper-Dragonja - UL 98/06 (.pdf, 32 kb)
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja - UL 9/2011 (.pdf, 40 kb)Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru 

Začasni ukrepi so prenehali veljati eno leto po uveljavitvi DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, t.j. 09.07.2012, kot to določa 6. člen Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 43/2011).

Vlada RS je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 88/2012).


Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru - UL 43/2011 (.pdf, 234 kb)
ZU_prenehanje_veljavnosti_ZU_pristanisce_UL88_2012.pdf (125 kb)Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim - območje planske celote KC 47 

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim - območje planske celote KC 47 - UL 26/2014 (.pdf, 101 kb)Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper 

Odlok o začasnih ukrepih (.pdf, 202 kb)
Spremembe in dopolnitve - UL 24/2018 (.pdf, 198 kb)Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) 

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) - UL RS 38/2017 (.pdf, 217 kb)
Sprememba - UL 76/2017 (.pdf, 195 kb)Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 in 219/2 vse k.o. Semedela) 

ODLOK o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 in 219/2 vse k.o. Semedela) - UL RS 52/2017 (.pdf, 129 kb)
Sprememba (UL RS, št. 76/2017) (.pdf, 123 kb)Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del prostorske enote KC – 56 in KZ – 25 

Odlok - UL 79/2017 (.pdf, 209 kb)Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za prostorsko enoto KC – 53 in kontaktne prometne površine 

Odlok - UL 79/2017 (.pdf, 209 kb)Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občin Koper - Uradni list RS, št. 24/2018 

04-1 - odlok o začasnih ukrepih - oglaševanje - razglas - slo.pdf (198 kb)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina