Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Ostalo
  


Sklep o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper 

Sklep - UL RS št. 41/2018 (.pdf, 2 MB)Odlok o komunalnem prispevku 

Odlok - UO 42/2000 (.pdf, 441 kb)
Spremembe odloka o komunalnem prispevku - UL 66/05 (.pdf, 138 kb)
Spremembe in dopolnitve odloka o komunalnem prispevku - UL 22/08 (.pdf, 106 kb)
Odlok o spremembi odloka o komunalnem prispevku - UL 26/2014 (.pdf, 117 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah - UL RS 50/2016 (.pdf, 222 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo (.pdf, 508 kb)
Spremembe in dopolnitve - UL 39/2018 (.pdf, 312 kb)Pravilnik o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper 

Pravilnik - UL 50/2016 (.pdf, 372 kb)
Spremembe in dopolnitve - UL 12/2017 (.pdf, 217 kb)
Spremembe in dopolnitve - UL 53/2018 (.pdf, 217 kb)Odlok o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper 

Odlok - UL 50/2016 (.pdf, 213 kb)
Spremembe in dopolnitve - UL 3/2017 (.pdf, 194 kb)
Spremembe in dopolnitve - UL 41/2018 (.pdf, 224 kb)Odlok o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v Mestni občini Koper 

Odlok o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v Mestni občini Koper - UL 26/2011 (.pdf, 87 kb)Odlok o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov 

Odlok o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov - UL 58/2007 (.pdf, 61 kb)Odlok o prenehanju uporabe prostorsko izvedbenih aktov v Mestni občini Koper 

Odlok o prenehanju uporabe prostorsko izvedbenih aktov v Mestni občini Koper - UL 15/07 (.pdf, 61 kb)Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena 

Odlok_razglasitev_hist_jedra_Kopra_kult_spomenik_UL98_07.pdf (99 kb)
Spremembe in dopolnitve - UL 44/2018 (.pdf, 209 kb)Odlok o razveljavitvi posameznih programov opremljanja 

Odlok_razveljav_prog_opremljanja_UL3_08_dvojezicno.pdf (64 kb)Odlok o začasnem zavarovanju reke Dragonje s pritoki 

Prenehal veljati skladno s Spremembami in dopolnitvami Odloka o začasnem zavarovanju reke Dragonje s pritoki (Uradne objave, št. 75/2004).
Odlok_zav_Dragonje_UO_22_01.doc (49 kb)
Odlok_zav_Dragonje_sprindop_UO_20_03.doc (24 kb)
Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnem zavarovanju reke Dragonje s pritoki - UO 75/04 (.doc, 380 kb)Prostorski izvedbeni akti, ki so prenehali veljati na podlagi določil Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradni list, št. 95/06 - spremembe in dopolnitve, 22/2009 - spremembe in dopolnitve)  

PA_prenehali_veljati_po_PUP_Koper.pdf (36 kb)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina