Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Dokumentacija
  


Narava 

Divja odlagališča v načrtovanem Krajinskem parku Dragonja.pdf (835 kb)
Poslovne strateške usmeritve v načrtovanem KP Dragonja.pdf (90 kb)
Conacija Slovenske Istre.doc (706 kb)
Ekoremediacije reke Dragonja (I.del).doc (4 MB)
Ekoremediacije reke Dragonja (II.del).doc (8 MB)
Idejne rešitve za ekoremediacije Mlinščice na Rižani.doc (7 MB)
Kartiranje v predvidenem KP Dragonja (I. del).doc (404 kb)
Kartiranje v predvidenem KP Dragonja (II. del).doc (4 MB)
Razvojni program za turizem in rekreacijo na območju predvidenega Krajinskega parka Dragonja.doc (3 MB)
Revitalizacija reke Rižane (I.del).doc (8 MB)
Revitalizacija reke Rižane (II.del).doc (9 MB)
Ureditev piknik prostorov in parkiranja v KP Dragonja.doc (223 kb)
Zasnove prometnega omrežja v načrtovanem KP Dragonja.doc (98 kb)Zdravje 

Družinski odnosi, stališča do družbenih norm in izraba prostega časa srednješolcev v MOK (., 272 kb)
Epidemiološka študija ZZV Celje 2003 (., 913 kb)
Lokalni program promocije zdravja 2005-2007.pdf (190 kb)
Proučevanje značilnosti pojavljanja kroničnih bolezni dihal na območju Mestne občine Koper (., 3 MB)
Raziskava o raz (258 kb)
Strategija razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Mestni ob (531 kb)
Zdravstveno stanje prebivalcev Mestne občine Koper med leti 1996-2000 (., 615 kb)Zrak 

Onesna (40 kb)
Poro (4 MB)
Rezultati meritev onesnaženosti zraka z mobilno postajo v Kopru (., 26 kb)
Idejne zasnove za vzpostavitev ekološkega informacijskega sistema za zrak v Mestni občini Koper (., 262 kb)
Meritve onesna (3 MB)
Meritve onesnaženosti zraka v Kopru in Izoli od julija do septembra 2002.pdf (., 1 MB)
Onesna (898 kb)
Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2006.pdf (6 MB)Ostalo 

Kazalniki trajnostnega razvoja Koper 2006-2020.pdf (404 kb)
Lokalni energetski koncept Mestne občine Koper (., 7 MB)
Kataster onesnaževalcev v Mestni občini Koper (., 494 kb)
Stanje okolja v Metni občini Koper.pdf (6 MB)
Ocena ogroženosti pred nesrečami z nevarnimi snovmi v Mestni občini Koper.pdf (4 MB)
Predlog strategije kmetijstva v Mestni občini Koper.doc (2 MB)
Okoljski pregled onesnaževalcev.zip (5 MB)
informacijaOVE.pdf (1 MB)
informacijqaURE.pdf (893 kb)
LEK_MOK_Boson_oktober_za_obravnavo_MS.pdf (4 MB)
Lokalni energetski koncept MOK (.pdf, 4 MB)
Obmocja_varstva_pred_hrupom_MOK_14_6_11.pdf (9 MB)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina