Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Arhiv
  


LN 'Pokopališče Ankaran' 

Razveljavljen z Odlokom o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih nartov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoronega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 97/2009).

Odlok o lokacijskem načrtu Pokopališča Ankaran - UO 25/94 (.pdf, 100 kb)PUP za območje trgovskega pristanišča v Kopru 

Razveljavljen z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/2011)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje trgovskega pristanišča v Kopru - UO 45/98 (.pdf, 114 kb)
Sklep o uskladitvi tekstualnega in grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojih za območje trgovskega pristanišča v Kopru - UO 20/01 (.pdf, 66 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje trgovskega pristanišča v Kopru - zajema UO 45/98 ter UO 20/01 (.pdf, 115 kb)UN Severna obvoznica v Kopru 

UN_Severna_obvoznica_UO2_94.pdf (74 kb)
UN_Severna_obvoznica_spremindop_UO61_04.pdf (121 kb)
UN_Severna_obvoznica_popravek_UO61_04_UL10_05.pdf (54 kb)
UN_Severna_obvoznica_npb1.pdf (149 kb)
UN_Severna_obvoznica_obv_razlaga_8clen_UL58_07.pdf (54 kb)PUP za območje med Ankaransko cesto in Vzhodno vpadnico 

PUP_obmocje_Ankaranska_Vvpadnica_UO32_97.pdf (88 kb)Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56) 

ZU_zacasni_ukrepi_KC-42-45_UL76_2011.pdf (420 kb)
ZU_spremindop_zacasni_ukrepi_KC-42-45_UL50_2012.pdf (389 kb)
ZU_zacasni_ukrepi_KC-42-45_dopolnitve_UL17_2013.pdf (137 kb)Sprememba zazidave 11 hiš v Ankaranu 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 95/2006.
Odlok o potrditvi spremembe zazidave 11 hiš v Ankaranu - UO 18/72 (.pdf, 152 kb)UN Hrastovlje 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 95/2006.
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta Hrastovlje - UO 5/89 (.pdf, 275 kb)UN ob Ferrarski cesti – poslovno zdravstveni center 

Akt se preneha uporabljati v skladu z Odlokom o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov (Uradni list, št. 58/07)
Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).

Odlok o ureditvenem načrtu ob Ferrarski cesti - poslovno zdravstveni center - UO 13/93 (.pdf, 198 kb)UN območja med Sodiščem in Luko Koper 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).
UN_obmocje_Sodisce_Luka_Koper_UO20_92.pdf (48 kb)
Popravek Odloka o ureditvenem načrtu območja med Sodiščem in Luko Koper - UO 13/93 (.pdf, 33 kb)
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu območja med Sodiščem in Luko Koper - UO 2/94 (.pdf, 40 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ureditvenem načrtu območja med Sodiščem in Luko Koper - zajema UO 20/92, UO 13/93 ter 2/94 (.pdf, 83 kb)UN Titov trg v Kopru 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).
Odlok o ureditvenem načrtu Titov trg v Kopru - UO 5/91 (.pdf, 42 kb)
Sklep o določitvi namembnosti poslovnih prostorov na območju ureditvenega načrta Titov trg v Kopru - UO 7/94 (.pdf, 52 kb)
Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi namembnosti poslovnih prostorov na območju ureditvenega načrta Titov trg v Kopru - UO 20/99 (.pdf, 66 kb)
Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi namembnosti poslovnih prostorov na območju ureditvenega načrta Titov trg v Kopru - UO 54/01 (.pdf, 65 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi namembnosti poslovnih prostorov na območju ureditvenega načrta Titov trg v Kopru- zajema UO 7/94, UO 20/99 in UO 54/01 (.pdf, 71 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ureditvenem načrtu Titov trg v Kopru - zajema UO 5/91, UO 7/94, UO 20/99 ter UO 54/01 (.pdf, 79 kb)
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Titov trg v Kopru - UL 34/05 (.pdf, 61 kb)UN za območje med Jadro klubom in Semedelsko vpadnico z večnamensko dvorano v športnorekreacijskem coni v Kopru 

Akt se preneha uporabljati v skladu z Odlokom o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov (Uradni list, št. 15/07).

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).

Odlok o ureditvenem načrtu za območje med Jadro klubom in Semedelsko vpadnico z večnamensko dvorano - UO 40/86 (.doc, 43 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitva Odloka o ureditvenem načrtu za območje med Jadro klubom in Semedelsko vpadnico z večnamensko dvorano - UO 23/94 (.doc, 26 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitva Odloka o ureditvenem načrtu za območje med Jadro klubom in Semedelsko vpadnico z večnamensko dvorano - UO 38/01 (.doc, 37 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo ureditvenega načrta za območje med Jadro klubom in Semedelsko vpadnico z večnamensko dvorano - zajema UO 40/86, UO 23/94 ter UO 38/01. (.doc, 153 kb)UN za 'območje med tržnico, Semedelsko vpadnico in Badaševico' v Kopru  

Razveljavljen z Odlokom o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih nartov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoronega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 97/2009).

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).

Odlok o ureditvenem načrtu za 'območje med tržnico, Semedelsko vpadnico in Badaševico' v Kopru - UO 8/94 (.pdf, 271 kb)UN in ZN za Dekani 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 95/2006.
Odlok o ureditvenem in zazidalnem načrtu za Dekani - UO 8/65 (.doc, 20 kb)
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem in zazidalnem načrtu za Dekani - UO 8/83 (.doc, 21 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ureditvenem in zazidalnem načrtu za Dekani - zajema UO 8/65 ter 8/83 (.doc, 23 kb)ZN 'Kare ob Ljubljanski cesti' 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta 'Kare ob Ljubljanski cesti' - UO 44/87 (.pdf, 113 kb)PUP v občini Sežana 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 95/2006.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Sežana - UO 28/91 (.pdf, 968 kb)PUP za območja Pobegi, Čežarji in Sv. Anton 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 95/2006).
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Pobegi, Čežarji in Sv. Anton - UO 7/95 (.pdf, 114 kb)PUP za območje Hrvatini - Crevatini 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 95/2006.
Odlok o prostorskih urednitvenih pogojih za območje Hrvatini - Crevatini - UO 20/03 (.doc, 144 kb)
Popravek Odloka o prostorskih urednitvenih pogojih za območje Hrvatini - Crevatini - UO 23/03 (.doc, 20 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih urednitvenih pogojih za območje Hrvatini - Crevatini - zajema UO 20/03 ter UO 23/03. (.doc, 143 kb)PUP za območje Škofije, Plavje in Dekani 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 95/2006.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje in Dekani - UO 7/95 (.doc, 128 kb)
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje in Dekani - UO 6/01 (.doc, 43 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje in Dekani - zajema UO 7/95, UO 6/01 (.doc, 129 kb)PUP za območje Vanganel 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 95/2006).
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Vanganel - UO 20/93 (.pdf, 117 kb)PUP za parkirne površine /garažne hiše/ v historičnem mestnem jedru Koper in njegovem ožjem vplivnem območju 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za parkirne površine /garažne hiše/ v historičnem mestnem jedru Koper in njegovem ožjem vplivnem območju - UO 33/01 (.pdf, 96 kb)ZN 'Ankaran I'  

Razveljavljen z Odlokom o razveljavitvi Odloka o Zazidalnem načrtu 'Ankaran I' (Uradni list RS, št. 90/2005, 9/2006 - spremembe).
Odlok o zazidalnem načrtu 'Ankaran I' - UO 24/70 (.pdf, 165 kb)
Odlok o razveljavitvi Odloka o ZN 'Ankaran I' - UL 90/05 (.pdf, 58 kb)
Odlok o spremembah Odloka o razveljavitvi ZN 'Ankaran I' - UL 9/06 (.pdf, 61 kb)ZN industrijska cona Srmin 

Razveljavljen z Odločbo Ustavnega sodišča U-I-130/96 (Uradni list RS, št. 83/99).
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Industrijska cona Srmin - UO 38/89 (.pdf, 464 kb)ZN 'Kampel-Novaki' 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 95/2006.


Odlok ozazidalnem načrtu 'Kampel - Novaki' - UO 19/87 (.pdf, 143 kb)ZN 'Ob Kolodvorski' 

Akt se preneha uporabljati v skladu z Odlokom o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov (Uradni list, št. 58/07).

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).

Odlok o zazidalnem načrtu 'Ob Kolodvorski' - UO 20/93 (.doc, 49 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 'Ob Kolodvorski' - UO 31/02 (.doc, 177 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo zazidalnega načrta 'Ob Kolodvorski' - zajema UO 20/93 ter UO 31/02 (.doc, 101 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 'Ob Kolodvorski' - UO 85/04 (.doc, 160 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo zazidalnega načrta 'Ob Kolodvorski' - zajema UO 20/93, 31/02 ter 85/04 (.doc, 125 kb)ZN območja 'Kare ob Vzhodni vpadnici' 

Akt se preneha uporabljati v skladu z Odlokom o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov (Uradni list RS, št. 58/07).

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).

Odlok o zazidalnem načrtu območja 'Kare ob Vzhodni vpadnici' - UO 8/90 (.doc, 35 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja 'Kare ob Vzhodni vpadnici - UO 28/00 (.doc, 42 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo zazidalnega načrta območja 'Kare ob Vzhodni vpadnici' - zajema UO 8/90 ter UO 28/00 (.doc, 149 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja 'Kare ob Vzhodni vpadnici' - UL 10/2005 (.pdf, 102 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo zazidalnega načrta območja 'Kare ob Vzhodni vpadnici' - zajema UO 8/90, UO 28/00 in UL RS 10/2005 (.doc, 67 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 'Kare ob Vzhodni vpadnici' v Kopru - UO 84/2006 (.pdf, 77 kb)
Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN 'Kare ob Vzhodni vpadnici' - UO 84/2006 (.pdf, 96 kb)ZN obrtna cona Škofije 

Razveljavljen z Odlokom o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprtoju s prostorskimi sestavinam dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 114/04).
ARHIV_ZN_obrtna_cona_Skofije_UO8_87.pdf (132 kb)ZN počitniško naselje Debeli rtič 

Razveljavljen z Odlokom o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprtoju s prostorskimi sestavinam dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 114/04).
ARHIV_ZN_pocitnisko_naselje_Debeli_rtic_UO26_84.pdf (155 kb)ZN Prometni terminal Koper 

Prenehal veljati skladno z Odlokom o ugotovitvi katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana MOK (Uradne objave, št. 54/01)
Odlok o zazidalnem načrtu Prometni terminal Koper - UO 19/75 (.pdf, 152 kb)ZN 'Večnamenska dvorana v Kopru' 

Akt se preneha uporabljati v skladu z Odlokom o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov (Uradni list, št. 15/07).

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).

Odlok o zazidalnem načrtu 'Večnamenska dvorana v Kopru' - UO 5/92 (.doc, 37 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 'Večnamenska dvorana v Kopru'- UO 13/99 (.doc, 148 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu 'Večnamenska dvorana v Kopru' - zajema UO 5/92 ter UO 13/99 (.doc, 157 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 'Večnamenska dvorana v Kopru' - UL 54/05 (.doc, 145 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu 'Večnamenska dvorana v Kopru' - zajema UO 5/92, UO 13/99 in UL RS 54/05 (.doc, 83 kb)
Obvezna razlaga 4., 6., 7.a, 14., 14.a in 15. člena tekstualnega in grafičnega dela Odloka o zazidalnem načrtu 'Večnamenska dvorana v Kopru' (UO 5/92,13/99 in UL 54/05) - UL 47/06 (.doc, 53 kb)
Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje ZN 'Večnamenska dvorana v Kopru' - UO 84/07 (.pdf, 204 kb)ZN Vojkovo nabrežje 

Akt se preneha uporabljati v skladu z Odlokom o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov (Uradni list RS. št. 58/2007).

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).

ARHIV_ZN_Vojkovo_nabrežje_UO6_84.pdf (33 kb)
Sklep o manjših odmikih Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Vojkovo nabrežje - UO 8/87 (.pdf, 48 kb)
Sprememba Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Vojkovo nabrežje - UO 25/94 (.pdf, 36 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Vojkovo nabrežje - zajema UO 6/84, UO 8/87 ter UO 25/94 (.pdf, 39 kb)ZN 'Zahodni Bertoki' 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 95/2006.
Odlok o zazidalnem načrtu 'Zahodni Bertoki' - UO 9/70 (.pdf, 163 kb)ZN za industrijski kompleks: Lama, Iplas, Mlekarna, hladilnica 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 22/2009.
Odlok o sprejetju programskega dela zazidalnega načrta za industrijski kompleks: Lama, Iplas, Mlekarna, hladilnica - UO 15/84 (.pdf, 147 kb)ZN za območje počitniških domov Ankaran 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 95/2006.
Odlok o potrditvi zazidalnega načrta za območje počitniških domov Ankaran - UO 18/72 (.pdf, 155 kb)ZN za območje ŠRC na Bonifiki v Kopru 

Akt se preneha uporabljati v skladu z Odlokom o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov (Uradni list, št. 15/07)

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).

Odlok o zazidalnem načrtu za območje ŠRC na Bonifiki v Kopru - UO 20/93 (.pdf, 211 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje ŠRC na Bonifiki v Kopru - UO 85/04 (.doc, 122 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu za območje ŠRC na Bonifiki v Kopru - zajema UO 20/93, 85/04 (.doc, 91 kb)ZN za Prade 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper - UL 95/2006.
Odlok o potrditvi zazidalnega načrta za Prade - UO 10/71 (.doc, 22 kb)
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za Prade - UO 14/79 (.doc, 20 kb)
Odlok o sprejetju dopolnjenega tehničnega dela ZN Prade – I. etapa - UO 24/81 (.pdf, 148 kb)
Sklep o manjšem odmiku od zazidalnega načrta Prade na območju OŠ Elvire Vatovec Prade - UO 13/83 (.pdf, 176 kb)
Spremembe in dopolnitve Sklepa o manjšem odmiku od zazidalnega načrta Prade na območju OŠ Elvire Vatovec Prade - UO 2/85 (.pdf, 150 kb)
Sklep o manjšem odmiku od zazidalnega načrta Prade- UO 26/87 (.pdf, 151 kb)
Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju dopolnjenega tehničnega dela zazidalnega načrta Prade – I. etapa - UO 24/88 (.pdf, 185 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu za Prade - zajema UO 10/71, UO 14/79, UO 24/81, UO 13/83, UO 2/85, UO 26/87 ter UO 24/88. (.doc, 46 kb)ZN za območje med Ankaransko in Kolodvorsko cesto v Kopru 

Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).
Odlok o zazidalnem načrtu med Ankaransko in Kolodvorsko cesto v Kopru - UO 9/97 (.pdf, 66 kb)Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC- 58 (območja v planskih celotah KC-58) 

Prenehal veljati skladno s 1. točko 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC- 58 (območja v planskih celotah KC-58) - UL 113/2005.
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC- 58 (območja v planskih celotah KC-58) - UL 113/2005 (.doc, 546 kb)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC- 58 (območja v planskih celotah KC-58) - UL 9/06 (.doc, 38 kb)
Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC- 58 (območja v planskih celotah KC-58) - UL 67/06 (.doc, 45 kb)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina