Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Zazidalni načrti
  


ZN 'Ankaran' 

Območje urejanja spremenjeno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 'Apartmajsko naselje Ankaran hrib' (Uradni list RS, št. 71/2008).
ZN_Ankaran_UO5_95.pdf (43 kb)ZN 'Dolge njive - Campi lunghi, pod cerkvijo' v Ankaranu 

ZN_Dolge_njive_Ankaran_UO06_01.pdf (137 kb)
ZN_Dolge_njive_Ankaran_obv_razlaga_dvojezicno_UL47_06.pdf (91 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu - UL 68/2010 (.pdf, 108 kb)
Obvezna razlaga četrtega odstavka 15. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo« v Ankaranu - UL 2/2012 (.pdf, 1 MB)ZN 'Mejni prehod Škofije' 

Odlok o zazidalnem načrtu 'Mejni prehod Škofije'- UO 29/91 (.pdf, 112 kb)
ZN_Mejni_prehod_Skofije_spremindop_dvojezicno_UL47_06.pdf (191 kb)
ZN_Mejni_prehod_Skofije_npb1.pdf (138 kb)
ZN_Mejni_prehod_Skofije_spremindop_UL93_07.pdf (61 kb)
ZN_Mejni_prehod_Skofije_npb2.pdf (197 kb)ZN 'nad Dolinsko cesto'  

ZN_nad_Dolinsko_UO4_94.pdf (67 kb)
ZN_nad_Dolinsko_spremindop_UO24_98.pdf (101 kb)
ZN_nad_Dolinsko_spremindop_UO40_03.pdf (114 kb)
ZN_nad_Dolinsko_npb1.pdf (94 kb)
ZN_nad_Dolinsko_spremindop_UL51_05.pdf (59 kb)
ZN_nad_Dolinsko_popravek_UL45_06.pdf (32 kb)
ZN_nad_Dolinsko_npb2.pdf (122 kb)
ZN_nad_Dolinsko_obvezna_razlaga_UL39_07.pdf (36 kb)
ZN_nad_Dolinsko_obvezna_razlaga_7clen_UL22_08.pdf (35 kb)
ZN_nad_Dolinsko_npb2013.pdf (146 kb)
Spremembe in dopolnitve - UL 5/2017 (.pdf, 354 kb)ZN 'nad Šmarsko cesto' 

Del zazidalnega načrta (na območju parcel št. 1979, 1977/5, 1857/8 in 1857/77, vse k.o. Semedela, v planski enoti KC – 76.) prenehal veljati z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 95/2006).
ZN_nad_Smarsko_UO1_96.pdf (84 kb)
ZN_nad_Smarsko_spremindop_UO29_03.pdf (80 kb)
ZN_nad_Smarsko_npb1.pdf (115 kb)
ZN_nad_Smarsko_spremindop_UL34_05.pdf (80 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu 'nad Šmarsko cesto' - zajema UO 1/96, 23/03, UL 34/05 (.pdf, 132 kb)ZN ob Slavčku 

Z uveljavitvijo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 18/2014), znotraj meje območja prostorsko ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem, preneha veljati: 
- Odlok o zazidalnem načrtu ob Slavčku (Uradne objave št. 08/94).

Z uveljavitvijo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 18/2014), znotraj meje območja prostorsko ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem, preneha veljati: 

- Odlok o zazidalnem načrtu ob Slavčku (Uradne objave št. 08/94).


Odlok o zazidalnem načrtu ob Slavčku - UO 8/94 (.pdf, 345 kb)ZN 'ob Šmarski' 

ZN_ob_Smarski_UO2_97.pdf (133 kb)
ZN_ob_Smarski_spremindop_UO10_04.pdf (77 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu 'ob Šmarski'- zajema UO 2/97 ter 10/04 (.pdf, 139 kb)
ZN_ob_Smarski_spremindop_UL9_06.pdf (60 kb)
ZN_ob_Smarski_npb2.pdf (186 kb)
ZN_ob_Smarski_obv_razlaga_8clen_UL70_07.pdf (53 kb)
ZN_ob_Smarski_spremindop_UL93_07.pdf (60 kb)
ZN_ob_Smarski_npb3.pdf (169 kb)ZN Obrtno stanovanjske cone Vanganel 

Odlok o zazidalnem načrtu Obrtno stanovanjske cone Vanganel - UO 23/94 (.pdf, 110 kb)ZN Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru 

Odlok o zazidalnem načrtu Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru - UO 38/91 (.pdf, 254 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 'Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru' - UL 99/07 (.pdf, 103 kb)
Obvezna razlaga 20. člena Odloka (.pdf, 182 kb)ZN 'Pokopališče Skočjan' 

Odlok o sprejetju zazidalnega načrta 'Pokopališče Škocjan' - UO 8/85 (.pdf, 48 kb)ZN 'Sončni park' Ankaran - Ancarano - III. faza 

Odlok o zazidalnem načrtu 'Sončni park' Ankaran - Ancarano - III. faza - UO 52/02 (.pdf, 90 kb)ZN Stanovanjska soseska 'Olmo' 

Odlok o zazidalnem načrtu Stanovanjska soseska 'Olmo' - UO 85/04 (.pdf, 101 kb)ZN 'Žusterna III' 

Odlok o sprejetju zazidalnega načrta 'Žusterna III' - 1. etapa - UO 21/80 (.pdf, 33 kb)
Odlok o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih namenjenih za kompleksno stanovanjsko graditev na območju zazidalnega načrta Žusterna III. – 1. etapa - UO 30/80 (.pdf, 44 kb)
ZN_Zusterna_III_spremindop_UO22_84.pdf (33 kb)
Odlok o spremembi novelacije zazidalnega načrta Žusterna III, kare med cesto 'A' in cesto 'B'- UO 28/92 (.pdf, 53 kb)
Odlok o razveljavitvi dela zazidalnega načrta Žusterna III – 1. etapa - UO 11/94 (.pdf, 161 kb)
Obvezna razlaga grafičnega dela odloka o spremembi novelacije zazidalnega načrta 'Žusterna III', kare med ceso 'A' in cesto 'B' (Uradne objave, št. 28/92) - UO 29/02 (.pdf, 64 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu 'Žusterna III' - zajema UO 21/80, UO 30/80, UO 22/84, UO 28/92, UO 11/94 ter UO 29/02 (.pdf, 102 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta 'Žusterna III' - UL 39/2007 (.pdf, 107 kb)
ZN_Zusterna_III_npb3_07.pdf (164 kb)
ZN_ZusternaIII_spremindop_UL97_09.pdf (93 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta 'Žusterna III, kare med cesto 'A' in cesto 'B', 2009 (kare 1)' - UL 65/2010 (.pdf, 102 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo v letu 2018 (.pdf, 413 kb)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina