Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Planski akti
  


Dolgoročni plan Občine Koper za obdobje 1986-2000 

Neuradno prečiščeno besedilo Dolgoročnega plana Občine Koper za obdobje 1986-2000 - zajema UO 25/86, 10/88 (.pdf, 280 kb)
Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana Občine Koper 1986-2000 - UO 14/95 (.pdf, 49 kb)
Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana Občine Koper 1986-2000 - UO 11/98 (.pdf, 94 kb)
Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana Občine Koper 1986-2000 - UO 16/99 (.pdf, 119 kb)
Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana Občine Koper 1986-2000 - UO 33/01 (.pdf, 212 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Dolgoročnega plana Občine Koper za obdobje 1986 - 2000 - zajema UO 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01 in 96/04 (.pdf, 456 kb)Družbeni (srednjeročni) plan Občine Koper za obdobje 1986-1990 

Družbeni (srednjeročni) plan Občine Koper za obdobje 1986-1990 - UO 36/86 (.pdf, 295 kb)
Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju z družbenim planom za obdobje 1986-1990 - UO 14/88 (.pdf, 241 kb)
Spremembe in dopolnitve Družbenega (srednjeročnega) plana Občine Koper 1986-1990 - UO 14/95 (.pdf, 39 kb)
Neuradno prečiščeno besedilo Družbenega (srednjeročnega) plana Občine Koper 1986-1990 - zajema UO 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01 ter 96/04 (.pdf, 566 kb)Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana MOK 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana MOK (marina in komunalni privezi, v letu 2004) - UL 96/04 (.pdf, 151 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana MOK (Obala med Koprom - Capodistria in Izolo - Isola, v letu 2004) - UL 96/04 (.pdf, 158 kb)
PLAN_spremindop_obala_ankaran_UL96_04.pdf (136 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana MOK (razširitev urbanih površin na Ankaransko bonifiko, v letu 2004) - UL 96/04 (.pdf, 148 kb)
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana MOK (razširitev urbanih površin na Ankaransko bonifiko, v letu 2004) - UL 97/04 (.pdf, 113 kb)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana MOK (vinske kleti, turistične kmetije, v letu 2004) - UL 96/04 (.pdf, 113 kb)
PLAN_spremindop_leto_2009_UL79_09.pdf (62 kb)Sestavine prostorskih izvedbenih aktov, ki so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana MOK 

Odlok o ugotovitvi katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana MOK- UO 54/01 (.pdf, 78 kb)
PLAN_ugotovitev_sestavine_PIA_nasprotje_UL118_04.pdf (72 kb)
PLAN_ugotovitev_sestavine_PIA_nasprotje_UL14_05_dvojezicno.pdf (109 kb)
Odlok o ugotovitvi katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana MOK - UL 97/2005 (.pdf, 69 kb)
PLAN_ugotovitev_sestavine_PIA_nasprotje_UL97_09.pdf (57 kb)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina